09 FEBRUARY 2009 ( South Bound )

PASSAGE TIME SHIP NAME FLAG TYPE LAST PORT DESTINATION PORT PILOTAGE 09.02 22:57 ALEMANIA ATG UCC Varna Skaramanga No 09.02 22:52 VEYSEL VARDAL MLT TTA Nikolayev Genoa No 09.02 22:46 SEAGUARDIAN 2 MLT BBU Ilichevsk Alexandria.. Yes 09.02 22:34 YILMAZ AYANOGLU TUR GGC Yuzhnyy Ravenna No 09.02 22:32 ADELE ATG GGC Odessa Ashdod No 09.02…

09 FEBRUARY 2009 ( North Bound )

PASSAGE TIME SHIP NAME FLAG TYPE LAST PORT DESTINATION PORT PILOTAGE 09.02 09:10 SUPER LADY MLT TTA Tartous Yuzhnyy Yes 09.02 09:05 VOLODYMYR BONDAR UKR GGC Barletta Mariupol No 09.02 08:55 FERMITA NOR BBU Cape Town Ilichevsk Yes 09.02 08:25 NEERLANDIC ATG GRF Norway Ilichevsk Yes 09.02 07:44 ENRICA LEXIE ITA TTA Thessaloni.. Order (Bla..…