02 JANUARY 2009 ( North Bound )

  PASSAGE TIME SHIP NAME FLAG TYPE LAST PORT DESTINATION PORT PILOTAGE 02-01-09 23:35 VALSESIA ITA TTA MALTA NOVOROSSIYSK YES 02-01-09 23:25 DD LEADER VCT GGC BENGHAZI NIKOLAEV NO 02-01-09 23:10 DELTA RANGER BHS BBU JEDDAH(CIDDE) NOVOROSSIYSK YES 02-01-09 22:45 HAMOUDI B VCT GGC PIREAEUS YUZHNYY NO 02-01-09 22:40 SVETI NIKOLAY SVK GGC FAMAGUSTA VARNA…

Read More