Uncategorized

DERECEGRUP – Okul sonrası eğitim ve ders takviyesi

DERECE GRUP ETÜT EĞİTİM PROGRAMI BAŞLAMIŞTIR…

derecegrup

İlkokul bir yönüyle okul öncesi eğitimin devamı, öğrenmelerin başlangıcıdır. İlkokulu idrak eden bir çocuk, bu okulun sonunda, öğrenme ile ilgili ayırt edici bilgileri kavramış, gelişim ve değişiminde öğrenmenin etkisini fark edebilmiş olması gerekir. Ayrıca çocuk, ilkokul sürecinde kendini ve yeteneklerini tanıma imkanına kavuşmuş olacaktır.Bireyin yaşam sürecinin anlamlı bir şekilde sürdürülebilmesi, büyük ölçüde almış olduğu eğitimin niteliğine bağlıdır. Çünkü eğitim, insanı niteliksel olarak geliştirmeyi hedefler.

Derecegrup , hem bu okula yeni başlamış, güven ve ilgi ihtiyacı olan miniklerimize, hem de alacağı temelin tüm hayatını etkileyeceğini bildiğimiz diğer tüm öğrencilerimize ayrı ayrı ilgi gösterip, daha başarılı olmaları, böylece okullarına daha istekli gitmeleri, sosyal ortamda kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamaya çalışıyor.

Etüt merkezinde öğrenciler ödevlerini, sınıf ve branş öğretmenleri gözetiminde yapmaktadırlar. Ödevin amacı işlenen konuların pekiştirilmesi ve öğrenci tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlamaktır. Sadece bitirmiş olmak için yapılan ödevler amacına ulaşmamaktadır. Bu nedenle öğretmenlerimiz tüm öğrencilerin ödevlerini anlayarak ve konuyu tam öğrenerek tamamlamalarına yardımcı olmaktadır. Okula yeterince kavranılmayan konular etüt merkezimizde öğretmenlerimiz tarafından tekrarlanıp pekiştirilmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin tüm derslerini eksiksiz öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Derecegrup ile çocuğunuzun geleceği için yoğun çalışma şartlarına sahip siz velilerimize akşam saatlerinde çocuğunuza ödev yaptırmak ya da anlamadığı problemi çözebilmek için geçen stresli saatler yerine çok daha değerli saatler geçirebilme imkanı sağlıyor. Ödevlerini zamanında yapan, okul derslerinde anlamadığı konuyu takviye ile çözen ve dolayısıyla bir adım daha başarılı olan öğrenciler okula daha istekli ve mutlu gitmektedir.

 

derecegrup

Comments are closed.