07 JANUARY 2009 ( South Bound )

PASSAGE TIME
SHIP NAME
FLAG
TYPE
LAST PORT
DESTINATION PORT
PILOTAGE
07-01-09 23:55
KERLAZ
LUX
TTA
ODESSA
MILAZZO
NO
07-01-09 23:45
AKAYLAR 2
TUR
GGC
KHERSON
MISSURATA
NO
07-01-09 23:40
M ANDREEV
RUS
GGC
AZOV
GEBZE
YES
07-01-09 23:35
THOR
MHL
BBU
YUZHNYY
ZHANJIANG
YES
07-01-09 23:30
NOVA BRETAGNE
BHS
GRF
ODESSA
EL DEKHELIA
YES
07-01-09 23:15
TOLMI
CYP
BBU
ODESSA
JEDDAH(CIDDE)
YES
07-01-09 23:05
CAPT ABDULLAH
SYR
GGC
NOVOROSSIYSK
HEREKE
YES
07-01-09 22:55
SILVERSTAR
CYP
BBU
CONSTANTZA
VOLOS
YES
07-01-09 22:50
OSC VICTORIADIEP
NLD
GGC
YUZHNYY
GHENT
NO
07-01-09 09:55
CUMHURIYET
TUR
TCR
NOVOROSSIYSK
TUTUNCIFTLIK
YES
07-01-09 09:45
KIZKALESI
PAN
GGC
NOVOROSSIYSK
RADES
NO
07-01-09 09:35
WAEL F
SYR
GGC
NIKOLAEV
LATTAKIA
NO
07-01-09 09:30
CMA CGM ONYX
SGP
UCC
NOVOROSSIYSK
ISTANBUL
YES
07-01-09 09:20
MINOAN EURO
MLT
BBU
SEVASTOPOL
BANDAR IMAM KHOMEINI
YES
07-01-09 08:45
ALAN VELIKI
HRV
TCR
NOVOROSSIYSK
TRIESTE
YES
07-01-09 08:25
TAKA ISLAND
PAN
GGC
ILICHEVSK
ASHDOD
NO
07-01-09 08:05
OTELLO
SWE
MVE
NIKOLAEV
SEVILLA
YES
07-01-09 07:59
IVAN RYABOV
RUS
GGC
ILICHEVSK
ASHDOD
YES
07-01-09 07:55
DYNAMIC G
PAN
BBU
ILICHEVSK
ALEXANDRIA
NO
07-01-09 07:45
MSC LUDOVICA
PAN
UCC
CONSTANTZA
AMBARLI
YES
07-01-09 07:40
NORDMARS
CYP
TCR
NOVOROSSIYSK
FOS
YES
07-01-09 07:20
ANATOLIA SKY
TUR
TCH
NIKOLAEV
SEVILLA
NO
07-01-09 07:16
ANDREA D AMATO
PAN
BBU
YUZHNYY
JEDDAH(CIDDE)
YES
07-01-09 05:00
TSARINA
VCT
GGC
CONSTANTZA
VOLOS
YES
07-01-09 02:05
ELBTANK GERMANY
LBR
TTA
TUAPSE
MONTE VIDEO
YES
07-01-09 01:00
NOVOROSSIYSK STAR
MLT
UCC
NOVOROSSIYSK
AMBARLI
YES
07-01-09 00:50
BRITAIN STAR
LBR
UCC
CONSTANTZA
IZMIT
YES
07-01-09 00:45
FRESIAN EXPRESS
PHL
GGC
NOVOROSSIYSK
BRAZIL
YES