09 FEBRUARY 2009 ( North Bound )

PASSAGE TIME SHIP NAME FLAG TYPE LAST PORT DESTINATION PORT PILOTAGE
09.02 09:10 SUPER LADY MLT TTA Tartous Yuzhnyy Yes
09.02 09:05 VOLODYMYR BONDAR UKR GGC Barletta Mariupol No
09.02 08:55 FERMITA NOR BBU Cape Town Ilichevsk Yes
09.02 08:25 NEERLANDIC ATG GRF Norway Ilichevsk Yes
09.02 07:44 ENRICA LEXIE ITA TTA Thessaloni.. Order (Bla.. Yes
09.02 05:56 JORAN ITA TTA Leghorn (L.. Ilichevsk Yes
09.02 05:14 HIKMET K TUR GGC Diliskelesi Sevastopol No
09.02 05:06 SUFFOLK GBR LPG AliaÄŸa – Ä°.. Odessa Yes
09.02 04:52 YICK ZAO PAN BBU Gabes Yuzhnyy Yes
09.02 04:25 BRO ETIENNE FRA TTA Venice Tuapse Yes
09.02 03:45 CAPT IVAN SKN GGC Alexandria.. Novorossiysk No
09.02 03:36 ARUNDO VCT GGC Augusta (I.. Poti No
09.02 03:32 SABAHAT SONAY TUR GGC Porto Marg.. Constantza.. No
09.02 02:54 EUROPEAN VCT GGC Vasto Varna No
09.02 02:50 SARI ZEYBEK MLT GGC Nemrut Bay Novorossiysk No
09.02 02:47 PACIFIC FUTURE BLZ BBU Porto Marg.. Yuzhnyy Yes
09.02 02:16 RENATE SCHULTE DEU UCC Piraeus (P.. Constantza.. Yes